Security Clearance Bagi Operator Drone

Pada artikel sebelumnya, Terra Drone telah membahas mengenai regulasi apa saja yang berlaku serta bagaimana proses perizinan drone yang perlu dipahami oleh operator & pengguna jasa drone. Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai perlunya pengurusan Security Clearance (SC) oleh operator & pengguna jasa drone. Sebenarnya, apa itu Security Clearance? Dan bagaimana operator & pengguna […]